ŽIVOT MNICHOVIC - časopis

Město Mnichovice vydává měsíční periodikum pod názvem "Život Mnichovic". Je to časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí. Vydává a distribuuje MěÚ v Mnichovicích, reg. č. MK ČR E 13288.

Kontaktní adresa redakce je redakce.zm@mnichovice.info. Inzerci přijímá MěÚ v Mnichovicích  na tel. +420323666307, na adrese Masarykovo nám 83, 25164 Mnichovice nebo na e-mailu: podatelna@mnichovice.info.

Tisk zajišťuje Tiskárna PEMA, Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10, www.pematisk.cz.

Aktuální číslo a i čísla starší naleznete na stránkách města Mnichovice v rubice časopis "Život Mnichovic". Ještě starší čísla pak naleznete na původním webu města.

Procházet knihovnou časopisů Život Mnichovic