Nově otevřená kompostána Struhařov

Nově otevřená kompostána Struhařov

Od května 2014 nabízí kompostárna Struhařov občanům likvidaci bioodpadu. Kompostárna se nachází mezi Struhařovem a Třemblaty (ze struhařova směr ondřejov po pravé straně, odkaz na mapu zde https://goo.gl/maps/qWmhU) a našim občanům, vzhledem k tomu, že město Mnichovice je partnerem tohoto projektu, je k dispozici zdarma. Ti, kteří jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu se prokáží občanským průkazem, majitelé chat na území města si vyzvednou na městském úřadě (případně na informačním centru) identifikační kartičku, kterou se prokáží při příjezdu a budou mít také oprávnění využívat  kompostárnu zdarma. Je možné se domluvit i telefonicky na mimořádném návozu.

Provozní doba kompostárny od 1.5.2014:
Pondělí    8.00 - 12:00    12:30 - 16:00
Úterý    8:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Středa        12:30 - 19:00
Čtvrtek    8:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Pátek    8:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Sobota    8:00 - 12:00   

Na kompostárnu přijímáme:
- odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve pařezy, kořeny, kůra, piliny
- odpady z destilace lihovin
- kompost nevyhovující jakosti
- biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)
 

Na kompostárnu nepatří:
- tekuté zbytky jídel
- oleje a tuky
- odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
- uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné a jiné odpady
- zemina
- „prozatím“ hnůj

Kontakt: Ing. Ivo Laníček, tel. 778007742, e-mail: ts@struharov.cz