Návrh rozpočtu na r. 2013 je zveřejněn

Návrh rozpočtu na r. 2013 je zveřejněn

Radnice 7.3.2013 zveřejnila nejdůležitější dokument, který každoročně projednává. Letos se bude projednávat na zastupitelstvu města Mnichovice dne 25.3.2013 od 18:00 hod.

Tento dokument poměrně jasným způsobem popisuje priority města které se mohou odlišovat od "politických slibů", dozvíte se, kde hodlá město investovat a jestli to bude právě ve Vaší ulici a nebo jaký příspěvek zbyde na jednotlivé organizace města.

V letošním rozpočtu se např. dozvíte, že město plánuje nákup bývalé školy, následné OD Mnichovka u kostela, nebo lze vypozorovat jiné zajímavé skutečnosti, že některé kapitoly rozpočtu jsou dlouhodobě navyšovány a jiné dlohodobě snižovány. Názor si musí ale každý udělat sám. 

Seznamte se z rozpočtem zde:   

V souladu s § 16 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů se mohou občané obce vyjadřovat k návrhu rozpočtu města Mnichovice na rok 2013 takto:

a)písemně ve stanovené lhůtě do 25.3.2013 - písemné vyjádření musí být adresováno Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice nebo

b) ústně  na jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat  dne 25.3.2013 od 18.00 hod. v sále  Požárního  domu  čp. 538, Ondřejovská , 251 64 Mnichovice.

autor Redakce