Božkovské jezírko

Jak se k němu dostaneme? Od železniční stanice v Mnichovicích vede červené turistická stezka, společeně s ní vede cyklotrasa č. 0020, vydáme-li se touto cestou Nádražní ulicí, přijdeme asi po 600m na křižovatku, kde cyklotrasa opouští červenou značku, půjdeme dále po cyklotrase č. 0020 Lomenou ulicí a po dalších zhruba 700m dojdeme k Božkovskému jezírku. 

Chráněné území Božkovské jezírko má rozlohu 1,29 ha a chráněným územím bylo vyhlášeno v roce 1988. Božkovské jezírko je srážkovou vodou sycené jezírko na nepropustném podkladu v terénní sníženině s vyvinutými mokřadními společenstvy. Význam přírodní památky tkví také v poskytování útočiště ptactvu a obojživelníkům, kteří v okolní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Z vyskytujících se druhů je možno jmenovat čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporalis). V centrální části jsou tůně s rákosinami a součástí chráněného území jsou i původní olšové porosty. Významný je výskyt kosatce žlutého (Iris pseudacorus), bublinatky obecné (Utricularia vulgaris), okřehku trojbrázdového (Lemna trisulca) či kruštíku širolistého (Epipactis helleborina). Vyskytují se zde i vzácné druhy bezobratlých.

Chráněné území je veřejnosti přístupné pouze po obvodu. Přesto je zde dobrý výhled na vodní plochu a lze si zde příjemně odpočinout. Je zde mapa, lavičky a stolek. Také je zde nádherné okolí, louky a zvěř. Dojem trochu kazí hluk z dálnice, který však není výrazný.

Přesto, že se mu říká "Božkovské", tak se nalézá na katastru Mirošovic.

Podle pověsti se zde utopil sedlák s párem koní a vozem poté, co se splašili a vjeli do močálu i s ním. Dodnes je údajně na dně.

Fotogalerie: Božkovské jezírko

/album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3260-jpg/ /album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3261-jpg1/ /album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3262-jpg1/ /album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3264-jpg1/ /album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3265-jpg1/ /album/fotogalerie-bozkovske-jezirko/img-3266-jpg1/