PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Mnichovice se nalézají v geograficky zvrásněném terénu který navazuje svým charakterem na okolí řeky Sázavy. Jsou zde překrásné přírodní scenérie a fenomenální výhledy. Není divu, že jsou Mnichovice do dnešní doby vyhledávanou rekreační a chatovou osadou, která v létě počet obyvatel ztrojnásobí. Jsou zde hodnoty, které je nutné trvale chránit.

Nejrásnější místa naleznete v okolí Budíkova, Myšlína - okolí Žižkova dubu a bývalého ovčína, Božkovského jezírka, cestou z Božkova na Stránčice u s. ANNY, Cestou Podskalím na Klokočnou a cestou kolem Hubačovského rybníka k Sázavě.

Z těch nejzajímavějších vybíráme:

Žižkův dub
Dub letní, starý cca 800 let. Roste u bývalého myšlínského dvora. Jde o jeden z nejstarších stromů ve středních Čechách. Obvod kmene je 691 cm a výška 16 m. dle pověsti zde tábořil Jan Žižka z Trocnova, když táhl na Český Brod. Nedaleko od dubu se nachází mohutný javor klen s obvodem kmene přes 500 cm.

Božkovské jezírko

Mokřadní biotop v terénní sníženině na nepropustném podkladě sycený srážkovou vodou, 2 km J od Mnichovic. Podle pověsti se zde utopil sedlák s párem koní a vozem, poté co se splašili a vjeli do močálu. Dodnes je údajně na dně.

Fotogalerie: PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

/album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-0851-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3257-jpg1/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-2003-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-2009-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-2017-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-2018-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-2024-jpg/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3503-jpg1/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3635-jpg1/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3638-jpg2/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3641-jpg1/ /album/fotogalerie-prirodni-zajimavosti/img-3642-jpg/