SOUČASNÁ POLITICKÁ REPREZENTACE

Současné vedení města je 11ti členné. Je složeno ze zástupců politických uskupení Mnichovice - město na Vaší straně (MMNVS)- Mgr. Petra Pecková, Mgr. Štěpánka Zvejkalová, Margita Valentová, Ing. Karel Knetl, Ing. Vlastimil Babor, Volby pro město (VPM) - Ing. Petr Schneider, Jiří Babor, Petr Doležal, Ing. Magdalena Třebická, Tomáš Králík a TOP 09 - JUDr. Jan Zenkl.

Rozložení mandátů je 5 MMNVS, 5 VPM, 1 TOP 09.

Kontakty na jednotlivé zastupitele:

Mgr. Petra Pecková - starostka a členka zastupitelstva za MMNVS
e-mail: peckova.petra@email.cz 
telefon: 603 232 524

Margita Valentová - místostarostka I. a členka zastupitelstva za MMNVS
e-mail: xxxx 
telefon: xxxx

Mgr. Štěpánka Zvejkalová - členka zastupitelstva za MMNVS
e-mail: xxxx 
telefon: xxxx

Ing. Karel Knetl - člen zastupitelstva za MMNVS
e-mail: xxxx 
telefon: xxxx

Ing. Vlastimil Baborčlen zastupitelstva za MMNVS
e-mail: xxx
telefon: xxx

JUDr. Jan Zenkl, místostarosta II. a člen zastupitelstva města za TOP 09
e-mail: zenkl@joannes.cz
telefon: 603 425 303

Ing. Petr Schneider, zastupitel za VPM
e-mail: xxx
telefon: xxx

Ing. Magdalena Třebická - členka zastupitelstva za VPM
e-mail: trebicka@email.cz
telefon: 602 283 217

Jiří Babor - člen zastupitelstva za VPM
e-mail: jiri.babor@seznam.cz
telefon: 603 340 054

Petr Doležal - člen zastupitelstva za VPM
e-mail: petr.dolezal@pozemnihokej.cz
telefon: Neuveden

Tomáš Králík - člen zastupitelstva za VPM
e-mail: xxx
telefon: Neuveden

 

______________________________________________________________________