Diskusní téma: Ostatní - co se nikam nevešlo

Datum 24.08.2017

Vložil oto

Titulek Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

OdpovědětExistujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

Datum 01.08.2017

Vložil oto

Titulek Nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Odpovědět


Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

Datum 06.07.2017

Vložil oto

Titulek O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

Odpovědět
Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

Datum 01.06.2017

Vložil oto

Titulek Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Odpovědět

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!


Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

Viac sa dozviete na: https://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

Datum 04.05.2017

Vložil oto

Titulek Žijeme ve svobodě, nebo v kapitalismu se socialistickou tváří?

Odpovědět

Žijeme ve svobodě, nebo v kapitalismu se socialistickou tváří?

Na současném kapitalismu středoevropského typu leží temný stín socialismu. Je totiž až fascinující, jak se historie opakuje. Neboť pokud jsme v minulosti byli vazaly východu, dnes jsme vazaly západu. Pokud jsme se v minulosti skláněli před diktátem Moskvy, dnes se skláníme před diktátem Bruselu. Pokud za minulého režimu bylo odsuzováno vše, co k nám přicházelo ze západu, dnes je odsuzováno vše, co k nám přichází z východu.

Více se dozvíte na:
https://smilan.bloger.cz/_/Zijeme-ve-svobode-nebo-v-kapitalismu-se-socialistickou-tvari

Datum 13.04.2017

Vložil oto

Titulek Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

Odpovědět
Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

Datum 24.02.2017

Vložil oto

Titulek Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

Odpovědět


Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

Viac sa dozviete na: https://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

Datum 02.02.2017

Vložil oto

Titulek Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy

Odpovědět

Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy


Hoci je Európa materialistická a ateistická, je nanajvýš paradoxné, že práve to, čo vo svojej anti duchovnosti považuje za výmysel a za báchorky sa na nej samotnej naplňuje pred očami celého sveta. Za výmysel a za báchorky je totiž modernými Európanmi považovaná Biblia, ako i to, čo sa v nej píše. Avšak práve všetky dôsledky imigrácie, s ktorými sa v súčasnosti Európa potýka a ešte len bude potýkať sú priam očividným naplnením tvrdých starozákonných slov: oko za oko, zub za zub. Čiže teror za teror, vraždenie za vraždenie, bolesť za bolesť a ničenie za ničenie.

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1701/uder-do-tvare-bezohladnej-zapadnej-europy

Datum 05.01.2017

Vložil oto

Titulek Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

Odpovědět

Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva?

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1611/preco-nam-chce-tvorca-vziat-slobodnu-volu

Datum 14.02.2016

Vložil Pavel

Titulek Spěchací řidiči

Odpovědět

Dnes jsem žažil v Sokolské ulici jednoho řidiče ten snad jel 80 km rychlostí a málem mi přejel pejska který mi utekl to už se asi stáváme Pražkou čtvrtí ( Typu Uhřiněves Kolovraty podle té výstavby a provozu to tady před 10 lety takto nebylo to jsem zvědav za jak dlouho tady bude 5000 a více obyvatel možná do roku 2020 teď už to tady jezdí snad 24 hodin deně 7 dní v týdnu .