Socha sv. Jana Nepomuckého

V roce 1634 Mnichovice dostaly barokní sochu svatého Jana Nepomuckéko.  Socha původně stála o několik metrů blíže domu čp. 126. V roce 1941 byla kvůli zvýšení terénu posunuta na nynější místo. Příjmení dárce je vytesané na spodní části pod­stavce, ale již je spatně čitelné. Původně měla socha kolem hlavy pět zlatých hvězdiček, které nyní chybí. Na podstavci je chronogram, ve kterém je skryt rok darování sochy 

 

 Chronogram:

K VIetssI sLaVIe
a pobozonostI sVatIho
Jana tento obraz VIhotoVItI
DaL MatIeolän frantissek.

_______________________________________________________________ 

Informace převzaty z oficielních stránek města www.mnichovice.info