Morový sloup

V roce 1713 vypukl v Mnichovicích opět mor. Na paměť ukončení moru byla na náměstí postavena barokní socha Panny Marie Svatohorské – Morový sloup. Socha je charakteristická pro počátek 18.století - sto­jí na hladkém sloupu, okolo je ohrada s kuželovou balustrá­dou. Roku 1898 byl sloup restaurován. Okolo sochy stály čtyři mohutné lípy, které byly vyvráceny velkou vichřicí 1. srpna 1927. Socha byla znovu vysvěcena 7 . srpna 1994 biskupem Škarvadou.

_______________________________________________________________ 

Informace převzaty z oficielních stránek města www.mnichovice.info