Kostel Panny Marie

Historie:

V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie. Ve věži byly tři velké zvony – Jan, Burian a Hodinář, jeden menší a hodiny.

23. srpna 1746 vypukl v Mnichovicích požár. Popelem lehlo pře dvacet domů a kostel. Na základy byl postaven nový kostel ve stylu selského baroka. Vysvěcen byl 8.září 1754 pražským biskupem Antonínem Vokounem.

Kostel je  postaven v selském baroku. Je to jednolodní kos­tel s kulatým presbytem, který je pozůstatkem dřívějšího go­tického kostela, další pozůstatek je podpěrný systém za hlavním oltářem. Ke kostelu jsou připojeny dvě postranní kaple, epištolní je zacloněna rozlehlým štítem.

Hlavní průčelí zdobí volutový štít s bohatým římsovím. Zde je hlavní vchod do kostela. Nad ním je znak patrona kostela rodu Khevenhüllera-Metsche, tento znak je tesán do červeného mučitského kamene.

Průčelí, vedoucí na náměstí, je velice zdobné s rozložitým štítem a vytváří zdánlivě hlavní průčelí. Uprostřed je zazděný výklenek, který je pozůstatkem původního románského kostela. Nad výklenkem jsou sluneční hodiny, které zde byly namalovány v době, kdy městečko nemělo peníze na zřízení mechanických hodin.

Pod hlavním oltářem je krypta, která je také pozůstatkem původního gotického kostela, možná dokonce i bývalé bazili­ky.

Seznam v kryptě pohřbených: „Podle původních úmrtních knih při témže chrámu se naléza­jících sestaven byl v r. 1852 kaplanem Josefem Ludvíkem a děkanem V. Krameriem potvrzený Hodnověrný seznam všech ve kryptě děkanského chrámu Páně městečka Mnichovic v Pánu od­počívajících:

 1. 20.3.1699 pohřbena byla první do sklípku Salomena Lidmila. matka J. M. Pána Kropáče.
 2. 29.1.1714 pohřben jest urozený a statečný rytíř Pán Josef Kalhardt ze Sternfeldu, věku svého maje 30 let.
 3. 16.9.1719 Magdalena Najíčová, mater J. M. Pána faráře Matěje Najíče
 4. 12.10. 1719 P. Jiří Janoušek, slovutný bývalý primátor městečka
 5. 28.2.1721 pohřbena ctná a šlechetná matrona Anna Benešová, pozůstalá vdova po důchodním v Ješticích
 6. 29.10.1728 pohřben mnoho poctivý panic a mládenec Rudolf Novák v stáří okolo 62 r.
 7. 6.5.1738 šlechetná a poctivá matrona Dorota, manželka pana Antonína Hasapaše, panského šenkýře v Mnichovicích a pohřbena v kostele pod kruchtou v stáří okolo 68 let.
 8. 16.8.1738 pan Antonín Hasapaš, šenkýř na panské hospodě pohřben ve sklípku pod oltářem v stáří svém 48 let, při jehož pohřbu přítomno bylo 11  kněží a lidu obecního nesčíselný počet.
 9. 1.4.1756 Důstojně velebný Pán Matěj Frant. Najič, který celých 42 let zde působil, zasloužilý a nejhodnější farář, který kostel vystavěl. Plný  zásluh duši svou Stvořiteli odevzdal a s velikým pláčem v kryptě pochován byl.
 10. 9.6.1762 Illustrisima Joanna baronesa Stařímská z Liebsteinu v 33 roce.
 11. 17.12.1776 Václav Leopold Stařímský z Liebsteinu, pán na Chlumu a Lomnicích v stáří 70 let.
  ________________________________________________________________________

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNICHOVICE

Římskokatolická církev - děkanský úřad
p. Ivan Kudláček, farář farnosti Mnichovice a administrátor farností Hrusice
Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel.: +420323640737

DUCHOVNÍ PROGRAM:

MNICHOVICE

Mše svaté: Út, Čt, Pá, So - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod.
Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod., každý pátek - 15 min. po mši svaté
Sv. křest: příprava So - 14,00 hod., po dohodě i jindy
Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy Ministrantská schůzka: podle potřeby
Růženec: půl hod. před mší sv., 1. a 3. So - 10,30 velký s rozjímáním a písněmi
Živý růženec: po dohodě s knězem
Náboženství dětí: na faře Pá - 14 (školní); So 10 hod. (předškol. s doprovodem)
Náboženství pro dospělé: Čt - 15 min. po mši svaté
Setkání biřmovanců: Pá - 18,15 hod., po dohodě i jindy
Katechismus: nově až podle dohody
Ministrantská schůzka: podle potřeby
Večerní chvály: Út - při mši svaté Úklid kostela: So - 13 hod.
Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody
Úklid kostela: So - 13 hod.

STRANČICE
- mimo zimní období (kaple sv. Anny)
Mše svatá: druhá Ne - 15,00 hod. Růženec a sv. zpověď': před mší sv. Náboženství: po mši sv., ve škole: ?

STRUHAŘOV
(bývalá škola)
Mše svatá: čtvrtá Ne - 15,00 hod. Růženec a sv. zpověď': před mší sv. Náboženství: po mši sv.
HRUSICE
(kostel sv. Václava)
Mše svatá: Ne - 10,30 hod.
Sv. zpověď a náboženství: po mši sv. Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,OOh.

SENOHRABY
(v době školního vyučování)
ve škol. družině
Mše svatá: 17.30 hod.
Mše svatá: čtvrtý Čt - 10 hod.
Náboženství: St -16,45 hod. Sv. zpověď': po mši sv.

Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Všešimy, Strančice, Všestary (část), Menčice, Lukavice, Klokočná, Struhařov, Habr a Myšlín.
Do farnosti Hrusice patří: Třemblat, Hrušov, Turkovice, Lensedly, Senohraby a Mirošovice.

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese: Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice

_______________________________________________________________ 

Informace převzaty z oficielních stránek města www.mnichovice.info