Fara

První farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem, tedy ve 30. letech 14. století. Byla dřevěná a měla doškovou střechu. V zápisu z roku 1629 je zmínka o přístavbě světničky na sloupech. Z roku 1720 zase pochází zápis od P. Najiče: „.. tu stojí jedna světnička spolu s dřevěným stavením, již celé od červů prožrané, takže v tom nebezpečno je pobývati.“
Současná farní budova byla postavena v letech 1721-2. V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří.

V roce 1912 byl zrušen průjezd. Poslední větší opravy proběhly v roce 1971. Pozemek byl k faře , se souhlasem Komorního hrádku, připojen v roce 1668 od gruntu číslo 17. Ovocný sad zde byl vysázen v roce 1836 děkanem Fenersteinem.

Kněží působící v Mnichovicích

r. 1338 - Majmuš (první stálý farář v Mnichovicích)
r. 1354 - Jindřich
r. 1360 - Jan Pařičův
r. 136? - Přibík
r. 1374 - Vavřinec
r. 1383 - Petr
r. 1397 - Mikuláš
r. 1599 - Ondřej
r. 1404 - Martin
r. 1407 - Jan
r. 1408 - Mikoláš

Jména dalších kněží jsou neznáma.
V roce 1421 jsou v Mnichovicích kněží podobojí, jejich jména se většinou nedochovala - kromě:

r. 1469-1477 - Jan
r.  ? - Jan Štelcar Želetovský
r. 1621 - Matěj Plzeňský

V roce 1629 jsou Mnichovice, nuceně pokatoličtěny.
Kněží podobojí konali bohoslužby v lesích za Mnichovicemi.

r. 1624 - Jan de Gáza (jezuita)
r. 1625 - Jan Vorel
r. 1626 - Ondřej Dobročovský
 

Za jeho správy byla v Mnichovicích vojenská exekuce proti nevěřícím.

r. 1629 - Jiljí  z řádu cisterciáků s červenou hvězdou
r. 1636 - Simeon Mitis
r. 1638 - Jan Tysler Těšínský
r. 1639 - Jaroslav Britanský z Oravy
r. 1647 - Václav Bílek Kutnohorský
r. 1650 - Jan Václav Slavobius
(Slavibojus)
r. 1652 - Jan Stadler
r. 1653 - Jindřich Jandici
r. 1654 - P. Anselm Prušanský
(karmelitán od sv. Havla.)
r. 1654 - Vojtěch Jan Lečínský
r. 1668 - Pavel Vojtěch Maxmilián Nosecký
r. 1675 - Václav Alois Jedlička
r. 1673 - Krištof Jan Ignác Brod
(Za jeho správy byla opravována fara)
r. 1683 - Samuel Josef Antonín Jedlička
r. 1686 - Jan Josef Antonín Nahlík
r. 1691 - Tomáš Jan Josef Dubenka
r. 1713 - Matěj Jan František Najič
(Nagicz) V této době se vyskytl v Mnichovicích mor a kostel byl přestavěn do nynější podoby
r. 1756 - Václav Dominik Ondrák
r. 1794 - Bernard Christoph
r. 1805 -
Norbert Lernet (1807 – fara povýšena na děkanství)
r. 1818 - Jeroným Pivoňka
r. 1833 - Josef Feurerstein
r. 1837 - Vojtěch Vilem Kramerius
- (má zásluhy o školství)
r. 1865 - Antonín Vojáček
r. 1883 - František Krisan
r. 1892 - Filip Konáš
r. 1912 -  František Čihař
r. 1928 - Alois Nogol
r. 1935 - František Kahoun
r. 1960 - Servus
r. 1969 - Karel Mendl
r. 1994 - Ivan Kudláček

_______________________________________________________________ 

Informace převzaty z oficielních stránek města www.mnichovice.info