Historie města

Pro zájemce o bližší informace je v infocentru města nebo městské knihovně k dispozici kniha vydaná MěÚ v Mnichovicích v roce 2000 pod názvem " Kniha o historii, pametihodnostech, přírodě a ostatních zajímavostech města". Další informace je také možné čerpat z portálu Wikipedia, oficielních stránek města nebo doplněné zde na našem serveru.

_________________________________________________________________________

Mnichovice leží v centrální části Mnichovické pahorkatiny nad říčkou Mnichovkou jihovýchodně od Prahy. První historická zmínka o Mnichovicích pochází z roku 1134, kdy zde opat Sázavského kláštera založil baziliku sv. Michala. Tento rok je považován i za rok založení Mnichovic sázavskými mnichy. Od toho se odvozuje i jejich název. Osídlení v těchto místech je však pravděpodobně starší.

Kostel Panny Marie
Původně založen v roce 1140 jako románská bazilika, později kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický, který 23. srpna 1746 vyhořel. Na jeho místě byl postaven kostel ve stylu selského baroka, vysvěcen byl 8. září 1754.
Uvnitř kostela se mimo jiné nachází kazatelna, která má tvar velryby s rozevřenou tlamou a několika zlatými šupinami, jejímž autorem je řezbář Lazar Widemann z Plzně a za shlédnutí stojí také cínová křtitelnice, která pochází ze 16. stolení.

Fara
První dřevěná farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem ve 30. letech 14. století. Současná farní budova pochází z let 1721 – 1722. V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří.

Husův sbor
Husův sbor církve Československé byl vybudován v letech 1926-1928. Slavnostního otevření 1. července 1928 se zúčastnil i patriarcha Gustav Procházka.

Barokní socha Panny Marie Svatohorské – „Morový sloup“
Byla postavena v roce 1713 na paměť ukončení morové epidemie, která postihla Mnichovice v letech 1680 a 1713. Patří ke chráněným památkám města. Kolem sochy bylo v roce 1734 vybudováno zábradlí z pískovce. 7. srpna 1994 byla socha znovu vysvěcena generálním vikářem biskupem J. Škarvadou.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Darována městu roku 1634, dílo je ojedinělé svým zhotovením z jediného kusu červeného pískovce. Nachází se na Jánském náměstí. Na podstavci sochy je chronogram, ve kterém je skryt rok darování sochy.

Štefánikova mohyla
Postavena mnichovickými příslušníky Sokola z řad legionářů I. světové války na památku tragické smrti M. R. Štefánika v roce 1919.

Zittův mlýn
Mlýn je velmi cenným dochovaným dokladem lidové architektury a mlynářského zařízení z poloviny 17. století, včetně funkčního mlýnského kola. Mlýn patří k nejstarším mnichovickým budovám.
Původně byl mlýn poháněn vodou z rybníka Koloděje, ten se však 1. července 1735 protrhl a již nebyl obnoven a tak byl pro mlýn vybudován rybník vlastní. Mlýn sloužil až do 4. prosince 1942. v současné době mlýn prochází rekonstrukcí. V roce 2005 byl mlýn prohlášen za kulturní památku.

Historie očima pana Antonína Marečka

Chtěli byste vidět, jaké byly Mnichovice romantickým městečkem? Podívejte se na kresby mnichovického malíře a básníka pana Antonína Marečka.

/album/historie-ocima-antonina-marecka/namesti-na-miste-meu-jpg1/ /album/historie-ocima-antonina-marecka/namesti-panska-hospoda-jpg1/ /album/historie-ocima-antonina-marecka/namesti-posta-panska-hospoda-jpg1/