Kříže a pomníky

Pomník občanů padlých v I. A II. světové válce na Masarykově náměstí

První pomník byl umístěn na náměstí 8. 9. 1921. Po druhé světové válce byl tento pomník odstraněn a na jeho místě byl vybudován nový pomník. Horní část starého pomníku byal uložena v budově staré školy. V roce 1998 byla přenesena na bývalý hřbitov - do parku za hasičský dům. V roce 2000 byl památník přemístěn vedle hasičského domu. K oslavám 120. výročí JSDH v roce 2002 byl posunut o cca 3m zpět, byl posazen na betonový podstavec a byly k němu vybudovány schůdky. V r. 2009 byl opět přemístěn v důsledku přístavby k požármínu domu o 5m. 

Štefánikova mohyla

Nachází se na Šibeničkách. Byla odhalena 29. května 1919 mnichovickým Sokolem jako památník M. R. Štefánika. 

Misijní kříž

Od roku 1911 stojí u kostelní zdi na náměstí.

Kříž na mostě

Kříž sem byl umístěn při dostavbě mostu v roce 1856. Kříž stál zpočátku uprostřed mostu na široké zdi, která lemovala vozovku po obou stranách. V osmdesátých letech, při generální rekonstrukci mostu byl kříž přemístěn na začátek mostu. 

Kříž na rozcestí (Struhařov-Myšlín)

Na tomto místě stával od nepaměti dřevěný kříž. Ten byl v roce 1861 zničen vichřicí, a tak sem byl ze sbírky občanů postaven nový kamenný kříž. V roce 1956 byl tento kříž neznámým pachatelem rozbit. V současné době zde stojí kříž, který vznikl z podstavce bývalého pomníku padlých a kříže ze zrušeného hrobu z Jánského náměstí. 
 

Klokočenský kříž ("Na Dubině")

Kříž pochází z roku 1884 a nachází se na cestě z Koloděj do Klokočné.

Božkovský kříž

Kříž pochází z roku 1856

Nenadálův kříž (na Vráži)

Kříž zde stojí od roku 1902 na paměť tragické smrti Matěje Nenadála, kterého zde přejelo splašené spřežení

______________________________________________________________ 

 Informace převzaty z archivu oficielních stránek města www.mnichovice.info