Diskusní téma: Ostatní - co se nikam nevešlo

Datum 01.08.2017

Vložil oto

Titulek Nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa


Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Viac sa dozviete na:
https://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

Zpět na diskuzi