Diskusní téma: Předškolní a školní vzdělávání

Datum 26.04.2011

Vložil Petra Pecková

Titulek Re: Re: Kritéria pro přijímání do MŠ

Dobrý den,
na základě dotazu paní Strnadové odpovídám:
Jedním z kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školky, bylo i ono kritérium, kdy se dá přednost dítěti zaměstnance městského úřadu. Toto kritérium bylo uveřejněno dopředu, nebylo v žádném případě doplňováno v průběhu přijímacího řízení. Toto kritérium bylo zařazeno z důvodu stabilizace pracovníků v pozicích, které vyžadují odborné zkoušky a způsobilost a pracovní nasazení v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích, např. když se konají svatební obřady .
V tomto případě, se jedná se o pracovní pozici "matrikářka a pracovnice evidence obyvatel", která musí ke své práci prokázat ověřovací zkoušky, matrikářské zkoušky a zvláštní odborné způsobilosti, jak na úseku matriky, tak na úseku evidence obyvatel. Pro zaměstnavatele je to velice důležitá pracovní pozice, která se v případě odchodu pracovníka z této pozice, nedá zastoupit pracovníkem bez těchto způsobilostí okamžitě. Konkrétně se jedná o novou paní matrikářku, která byla vybrána ve výběrovém řízení zhruba ze 17 uchazeček. Má trvalé bydliště v Mnichovicích, je to maminka dvojčat a samoživitelka.
Také jsem se setkala i s tím, že toto kritérium vzniklo kvůli mně a mému synovi. Ráda bych uvedla na pravou míru, že na kritériích jsem se nepodílela, mému synovi je rok a půl, mám to štěstí, že u obou svých dětí jsem mohla po celou dobu pracovat díky babičce a prababičce dětí. Navíc nejsem zaměstnanec městského úřadu. Syn se narodil na konci září, takže předpokládám, že do mateřské školky se dostane nejdříve ve svých čtyřech letech. Ale třeba se podaří školku ještě trochu "přifouknout" a situace nebude do budoucna tak kritická, jako v současné době.
Moc Vás zdravím,
Petra Pecková-místostarostka

Zpět na diskuzi