Diskusní téma: Doprava ve městě

Datum 07.12.2010

Vložil Ing. Petr Schneider - starosta

Titulek Re: Parkování

Dobrý den,
dokáži pochopit Vaše rozhořčení zejména ve chvíli, kdy se snažíte odbočit někam, kam to nejde (z Pražské do Nádražní, když vpravo stojí zájemci lékárny, zlatnictví, či krmiv pro kočky a v protisměru z Nádražní chce vyjet asi 5 aut). Nicméně ani značka zákaz zastavení nic nevyřeší. Máte snad dojem, že značka zákaz zastavení instalovaná v ul. Ondřejovská od Masarykova nám. po Jánské náměstí v obou směrech je respektována a tudíž funkční ??? Tak jako tak ve finále dojdete k tomu, že když tam nebude policajt a nedá "autorovi" pokutu, tak tam můžete mít značek pět a stejně se najde "autor", který tam zastaví. Proto se vydáme cestou spolupráce s Policií ČR DI - Praha - východ Jih, která sídlí v Mnichovicích, aby v rámci své pochůzkové činnosti se na tento úsek zaměřili a bez pardónu pokutovali všechny, kteří poruší níže uvedené paragrafy platného zákona, protože aniž bych tam nyní instaloval jakoukoliv značku, dochází k porušení nejméně 2 § zákona č. 361/2000 Sb., jehož znalost byla u každého řidiče ověřena u zkoušek za účelem získání řidičského oprávnění.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
§ 25
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
§ 27
(1) Řidič nesmí zastavit a stát
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
Značka zákaz vjezdu autobusům byla instalována Správou železniční a dopravní cesty jako součást stavby "koridoru". Právě proto, aby tam autobus nejel, tak je tam tato zákazová značka.
Situace na Masarykově nám. není dobrá a je zejména nepřehledná. Parkoviště u trafiky zcela jistě celou situaci zachránit nemůže, ale určitě jí nezhoršilo. Komplexní řešení může přinést pouze celková rekonstrukce Masarykova nám.
S pozdravem

Petr Schneider

Zpět na diskuzi